Entrambasauguas

Piraguas marineiras. I Xeira en kayak de mar.

Thomas Schmidt

Resume

Pallabres clave

deporte, naturaleza, Navia, Eo, Ría, mazcato, folaxe, ondabrava

Artículu en pdf Descargar en PDFCompartirCorreoFacebookTwitter
Entrambasauguas.
Academia de la Llingua Asturiana
C/ L’Águila 10
33003 Uviéu
ISSN (versión dixital): 2659-8361
ISSN (versión impresa): 1137-165 X
Depósitu Llegal: AS 2103-96
© Academia de la Llingua Asturiana