Entrambasauguas

Númaro 23

Tania Cascudo Loza
Hestoria enlatada. Ayer y hoy das conserveiras tapiegas.

Ricardo Saavedra Fernández-Combarro
As ruinas da intelixencia.

Rafael Cascudo Noceda
Por terras taramundesas: d’Ouria a Taramundi.

Martín Pérez Álvarez
Alonso, música na panera de Villar.

Mª Ángeles Rodríguez Montañés
Navia, na primeira mitá del siglo XX.

Iván Iglesias “Cazarón”
Matrix.

Félix Martín Martínez
El Grupo de Coros y Danzas de Tapia (1954-1957).

Everardo Fernández González
El Canal dos Moros.

Esteban Nogueiro Fernández
¡Taréi féndome veyo!

Alberto Álvarez Peña.
Das propiedades máxico-melecieiras del llobo.


El arco da veya.


El houcha.


Axenda.

Revista completa en pdf Descargar en PDFCompartirCorreoFacebookTwitter
Entrambasauguas.
Academia de la Llingua Asturiana
C/ L’Águila 10
33003 Uviéu
ISSN (versión dixital): 2659-8361
ISSN (versión impresa): 1137-165 X
Depósitu Llegal: AS 2103-96
© Academia de la Llingua Asturiana