Entrambasauguas

Númaro 22

Xosé Antón González Riaño
¿Qué ye pasa a Galicia con Asturias?

Tania Cascudo Loza
A memoria dos anos perdidos. Un recordo da Guerra Civil.

Rafael Cascudo Noceda
A Ruta del Estraperlo (A Veiga – Abres – A Veiga).

Moncho Martínez Castro
Nas Figueiras somos mundiales.

Manuel García-Galano
Un cantarín a destempo.

Mª Ángeles Rodríguez Montañés
Falando cousas camín del mar.

llibro, casa, Lletres, Cádaba, Sesióis, escolarización, festival, poesía, normalización, Xeira, Día, Lletras
Axenda.

Iván Iglesias “Cazarón”
A romeiría dos Romedios.

Gilberto Sánchez Jardón & Ignacio Vares García
El houcha. Un obra de teatro esqueicida.

Félix Martín Martínez
Servandín, fareiro porteño.

Emma Méndez
Noitía de brao.

David Fernández Moro
“Casa Lidia” de Balmonte, chigre y tenda dos d’antano.

Aurora García Rivas
A caixa d’acebache.


El Arco da veya.

Revista completa en pdf Descargar en PDFCompartirCorreoFacebookTwitter
Entrambasauguas.
Academia de la Llingua Asturiana
C/ L’Águila 10
33003 Uviéu
ISSN (versión dixital): 2659-8361
ISSN (versión impresa): 1137-165 X
Depósitu Llegal: AS 2103-96
© Academia de la Llingua Asturiana