Entrambasauguas

Os primeiros pasos da fala na Educación Secundaria.

Lourdes Bedia López

Resume

Pallabres clave

enseño, escola, gallego-asturiano, xogo, bolos, ESO

Artículu en pdf Descargar en PDFCompartirCorreoFacebookTwitter
Entrambasauguas.
Academia de la Llingua Asturiana
C/ L’Águila 10
33003 Uviéu
ISSN (versión dixital): 2659-8361
ISSN (versión impresa): 1137-165 X
Depósitu Llegal: AS 2103-96
© Academia de la Llingua Asturiana